Siyasi Araştırmalar

Kamuoyu araştırması; kamuoyunun kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, eğilim, beklenti ve düşüncelerinin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, istatistiki test ve analizlerden sonra yorumlanmasını kapsamaktadır.

Kamu oyu araştırmaları ile nelerin sorun olarak görüldüğü, siyasi parti, yerel yönetici performans değerlendirmeleri, kaynakların nasıl yönetildiği, siyasilerin son yıllara göre oy dağılım oranları, hükümet, siyasetçi ve yönetim kadrolarının kamuoyu tarafından nasıl algılandığı, hangi sorun ve gelişmelerin toplumu olumsuz kıldığı, hizmetlerden beğenilen ve beğenilmeyenlerin neler olduğunu, öncelikli olarak çözülmesi istenen sorunların tespit edilmesi için kamuoyu araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Kamuoyu araştırmaları stratejik planlama, insan kaynakları, algı  yönetimleri, hizmetin geliştirilmesi ve pazarlama planlamasına yönelik alınacak kararlarda fikir oluşturacaktır. Aynı zamanda kamuoyu ile paylaşılan araştırmalar doğru bilgi edinme ve kara oluşturmada etkili olacaktır. Ayrıca içeriğine bağlı olarak siyasi araştırmalar düşünülebilir

  • Yerel yönetim hizmet yeterlilik araştırması,
  • Seçmen eğilimleri/davranışları araştırması
  • Siyasi parti algısı ve itibar araştırması
  • Siyasi gündem araştırması,

Siyasi araştırma hakkında detaylı bilgi/teklif talebi için tıklayınız