Demografik Özellikler Araştırması

Demografik araştırmalar ile yakın çevre ve etki alanındaki nüfusun demografik özellikleri saptanır.

Bunlar;

  • Demografik karakteristikler; cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, meslek, eğitim, etnisite, aile hayat döngüsü,
  • Coğrafi karakteristikler; bölge, nüfus yoğunluğu,
  • Psikolojik karakteristikler; davranış ve düşünceler, ilgi alanları, güdüler, hayat tarzları olarak sıralanabilir.

Demografik araştırmalar ile aynı zamanda yakın çevredeki mevcut marketler ve bu marketlerin tercih edilme oranları, yakın çevrede mevcut ve planlanan alt yapı gibi (yollar, diğer ulaşım projeleri vb.) yatırımlar tespit edilebilir.

Demografik araştırmaların getirileri;

  • Yeni yatırımların niteliği, konsepti, hedef kitlesi ve dizaynı gibi kavramların belirlenmesi sağlanır,
  • İleriye yönelik olarak maliyetlerde, açılış süresinde ve işletme aşamasında önemli kazançlar sağlanır,
  • Ana konsept yanında alt konseptler geliştirilerek çeşitlilik sağlanır,
  • Pazarlama stratejileri geliştirilir,
  • Planlanan yatırımlar kapsamında fırsat ve tehditler ortaya çıkarılır.

Demografik Özellik Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız