Ürün Testi Araştırması

“Ürün Testi Araştırmaları” yeni ürün geliştirilmesinde, mevcut üründe veya mevcut ürün değişikliğinde başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı mevcut tüketicilerin, rakip tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin yaklaşımını belirlemektir. Ürün testi araştırması ile ürünün özellikle, güçlü ve zayıf yönlerinin, karşılanmamış beklentilerin ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.


Ürün testleri yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde markasız (blind) veya markalı olarak gerçekleştirilebilir. Tüketicilerin markadan kaynaklı avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk etapta mutlaka markasız test edilmesi önerilir. Yeni bir ürün piyasaya çıkarılacağı zaman tüketicinin ürüne karşı tepkilerini almak ve daha sonraki adımları buna göre belirlemek için mutlaka ürün testi yapılmalıdır. Ürün testleri hızlı tüketim ürünlerinden dayanıklı tüketim ürünlerine kadar tüm ürün kategorileri için uygulanabilir. Uzun süreli kullanıma dayandırılacak ürün testlerinde (in home visit test), hedeflenen kitleyi temsil eden örneklem grubuna markalı veya markasız ürün ve tabii ki bu ürünlere ilişkin kullanım açıklamaları, önceden belirlenmiş süre içinde kullanılmak/test edilmek üzere teslim edilir. Ürün kullanımını takip eden süreçte ise, kullananların ürün ile ilgili değerlendirmeleri alınır. Ürün araştırmaları ile hedef kitlenin test edilen ürüne ilişkin algılamaları ve düşünceleri detaylıca elde edilir. Daha sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda ürün ve marka kullanımı, marka imajı, ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.


Ürün Testi Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için  tıklayınız