Post Test Araştırması, Pre Test Araştırması, Reklam Araştırması

Reklam araştırması yada reklam araştırmaları bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakların tanınması verilmek istenen mesajların hedef kitlede nasıl algılandığı, ilgi gösterip göstermediği, etki yaratıp yaratmadığı vb. konuları tespit etmek için yapılan araştırmalardır.

Post-test ve pre-testt araştırmaları ile reklamın  derecede etkin ve başarılı olduğu, reklam yayınlandıktan sonra veya yayınladığı süre boyunca öngörülen başarıyı yakalayıp yakalamadığı, reklam içeriği ve materyallerinin başarısı, hedef kitle reaksiyonları tespit edilir. Rakip reklamlar, ekonomik ortam, marka tercihleri gibi birçok faktörün etkisi de post-test araştırmalarında ölçülür.

Post Test Araştırması, Pre Test Araştırması, Reklam Araştırması

Getirileri

 • Yayın sonrası reklamın ne derece öngörülen hedeflere ulaştığı tespit edilir,
 • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi ölçülür,
 • Gerekiyorsa reklam filmleri, hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
 • Yine gerekiyorsa reklamın medya planını revize etmeyi sağlayacak veriler elde edilir,
 • Reklam için harcanan emek ve bütçenin ne derece geri döndüğünün yaklaşık olarak görülmesini sağlanır.

Post-Test-Pre Test-Reklam  Araştırması hakkında  bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız


Pre-Test Araştırması, inline-test araştırması, post-test araştırması

Reklam kampanyalarının başarısı belirtilen hedef kitle üzerinde yaratacağı etkin ve etkili sonuçlar ile değerlendirilecektir. Reklamların istenilen amaca ulaştırılmasında  pre-test reklam araştırması reklam kampanyaları  için fazlaca katkı sağlayacaktır

Pre-test araştırması reklam kavramının ya da materyalinin hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçülendirilmesidir. Araştırma sonuçları ışığında, gerekiyorsa kavram ya da reklam revize edilmelidir. Pre-test araştırmalarındaki amaç en ideal reklamı hedef kitle ile buluşturmaktır.

Reklam etkinlik araştırması üç farklı zaman diliminde gerçekleştirilir

 • Reklam öncesi (pre-test),
 • Reklam yayındayken (inline-test),
 • Reklam yayınlandıktan(post-test) sonra gerçekleştirilir.

Pre-test araştırması  getirileri;

 • Yayın öncesi reklam kavram ya da materyalleri optimize edilir,
 • Reklam ile elde edilecek yaklaşık beğeni, ikna olma, farklılık vb. oranlar öngörülebilir,
 • Reklamların satın alma eğilimini ne derece değiştirme gücü olacağı yaklaşık olarak öngörülebilir,
 • Reklam filmleri hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
 • Reklamlar henüz yayına girmeden optimize edilerek bütçeyi en efektif şekilde kullanma imkânı sağlanır,
 • Reklam medya planı konusunda daha isabetli kararlar alınır,
 • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi hakkında öngörü kazanılır.

Pre-Test Araştırması hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız