Sosyal Araştırmalar

Kamuoyunun yaşanan toplumsal sorunları nasıl algıladı, yorumladığı, olaylara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olduğu ve geliştiğini tespit etmek için yapılan araştırmalardır. Sosyal araştırmalar bir durum tespiti yapmanın yanı sıra geleceğe yönelik toplumun everilişini ve geliştirilmesi yönelik geliştirilmesi gereken yâda geliştirilen politikaların ipuçlarını önceden öngörmeye katkı sağlar. Kısaca sosyal araştırmalar toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılması amaçlanır.

lupa-enfocando-muestra-poblacion

Sosyal araştırmalardan bazıları;

  • Sosyal doku araştırması,
  • Değerler araştırması,
  • Sosyokültürel araştırmalar
  • Sosyo ekonomik değişimler araştırması,
  • Kentlilik araştırması,
  • Sosyo ekonomik gruplar araştırması,
  • Göç Araştırmaları