Araştırma

Ülkemiz araştırmaya yaklaşıyor. Paranın boşa gideceği düşünülmektedir. Araştırma yaptıran işletme ve kurumlar da küresel ve ulusal kriz dönemlerinde ilk önce araştırma giderlerini kısmakla işe başlar.Bu düşüncelerin tam geçmişi artık günümüz koşullarında araştırma, işletme ve kurumlar için olmazsa olmazlar arasına giriyoruz. Çünkü uzun bir süredir oldukça değişmiştir.1950'li ürünlerde pazarya ürün ya da hizmet sunan -arz eden-, neyi ne şekilde sunarsa ürün ya da hizmet alan -talep eden- o hali ile satın almakta idi. Alternatifler, alternatifler, kitleyinin az olmasıydı. 2000'li yıllara gelindiğinde ise arz-talep dengesi tersine işlemeye başlamış. Artık arz eden taraf, talep eden tarafın istekleri için ürün ve hizmet sunmaya başlandı. Aynı şekilde bunun için de ürün ve hizmet alternatiflerinin çeşitliliği, rekabetin artması ve bilinçli olması kitlesinin fazla olduğu için. Artık Fiyatı, alacağı onu tür ürün ve hizmette oldukça fazla yere göre kullanıyor. Kendisine en uygun olan ürün ve hizmet satın alıyor. Bu durum “bulma beklenti ve memnuniyeti” kavramlarını ortaya çıkardı. Tüketici beklentilerini tespit etmenin ve güvenilirliğin geri dönüşleri ölçmenin yolu yani “Araştırma” dan geçiyor. Yalnızca kriz dönemlerinde, Çözüm Araştırma şirketi olarak kurum ve kuruluşlara Araştırma şirketi olarak etik kurallara sıkıya bağlıya ve müşteri memnuniyeti ve sadakatine önem vermek. Çözüm Araştırma şirketi olarak misyonu araştırma şirketleri içinde saygın ve bilinen bir araştırma şirketi olmaktır.