Enerji Sektörü Araştırması

Sürdürülebilirliğin üç yönü; enerji güvenliği, rekabetçilik ve çevre başlıklarıyla karşımızda

durmaktadır. Bu yeni konsept daha düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşümü sağlayabileceği gibi

aynı zamanda enerji güvenliğine ve ekonomilerin rekabetçiliğine de hizmet edecektir.

Arz sorunları ve artan enerji maliyetleri enerji verimliliği kavramını ön plana çıkarmaktadır. Enerji

verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir.


Dünyanın ekolojik kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin artırılması şarttır. Bunun için sektörel olarak ihtiyaç analizlerinin yapılması, enerji giderlerinin maliyetlere olan etkilerini azaltmaya yönelik stratejik kararlar almak için alan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Ülkemizde gerek kamu, gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruluşları; verimliliğin artırılması

için yeni teknolojiler ve yöntemlerin yaygınlaştırılmasında öncü rol oynamaları, işbirliği halinde

hareket etmelidir. “Ortak Akıl” ortaya koyarak uzun vadeli bir plan etrafında çalışmalıdırlar.

Çözüm Araştırma profesyonelleri Türkiye’de enerji ve verimliliği konusunda faaliyet gösteren, politika yapan, karar veren kamu yöneticilerine, girişimcilere ve profesyonellere katkı sağlamak amacı ile hedef pazarları hakkında ihtiyaçlarına en uygun cevapları üreten çok yönlü bir araştırma hizmeti sunmaktadır.

Sürdürülebilir ekonomik gelişme ve rekabetçi gücünüzün yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağınız pazar araştırmalarında katkı sağlamaya hazırız.

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bunun yanı sıra sağlığa verilen önemin giderek artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda araç-gereç, fiziki yapı, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alıcılarının memnuniyeti de sağlık kuruluşları arasındaki rekabette belirleyici özellik niteliği taşımaktadır.

Küresel rekabet koşulları içinde sağlık sektöründe; hekimler, eczacılar, hastalar, sağlık çalışanları, ilaç mümessilleri kısacası sağlık sektörünün tüm paydaşlarının etki alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak sağlık sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması sağlanıp bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanma durumları ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet ile memnuniyetsizlik nedenleri araştırılır. Sektördeki gelişmeler, talep tahminleri, eğilimler, alışkanlıklar ve performans ölçümleri konularında ayrıcalıkları profesyonel ekiplerimizle sunmak büyük önem arz etmektedir.

Sağlık sektörü araştırması kapsamında;

  • Hasta memnuniyeti araştırmaları,
  • Sağlık çalışanları memnuniyeti araştırmaları,
  • Kurum marka algı ve bilinirlik araştırmaları,
  • Eczacılar nezdinde tüketici yaklaşımları araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde ilaç performans değerlendirme araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde mümessil performans değerlendirme araştırmaları,
  • Reçeteleme eğilimleri araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Otomotiv Araştırmaları

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Otomotiv fazla maliyetli bir sektördür. Bu nedenle bir otomotivin piyasaya sürülmesinde riskler vardır. Bu riskleri fırsata dönüştürebilmek için potansiyel müşterileri anlamak ve müşterilere sürdürülebilir, kalite düzeyi yüksek hizmet sunmak gerekiyor. Ayrıca sürekli değişen teknolojik değişimlere, dalgalanan ekonomilere ve güçlenen tüketicilere uyum sağlamak gerekiyor. Bunun için de ileri düzeyde verilere, analizlere ve modelleme türünün de yer aldığı her türlü araştırmalara yer verilmesi gerekiyor. Çözüm Araştırma şirket olarak otomotiv sektörüne yönelik geliştirdiği özel modeller ile sektöre katkı sağlamaktadır.

Çözüm uzmanları risklerin çok fazla olduğu otomotiv sektöründe ürünlerinizin yaşam döngüsüne yönelik doğru zamanda doğru kararlar geliştirilmesi ve sadakatin yaratılacağı verilerin elde edilmesine yönelik çözümler sunar.

Otomotiv Araştırması hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Teknoloji Araştırmaları

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Rekabetin giderek arttığı ve sürekli değişen ortamda, pazarın temel dinamiklerini, avantaj ve dezavantajlarını tespit etmek, mevcut ve potansiyel müşterilerinizi, rakiplerinizi anlamak başarı için kritik önem arz etmektedir. Bunu anlamanın yolu ise geniş çaplı bir pazar araştırmasından ve stratejik rehberlikten geçiyor.

Çözüm Araştırıma ürün ve hizmetinizin yaşam döngüsünün her aşamasında aksiyon almanızı kolaylaştıracak araştırma verilerinin sağlanmasında sizin yanınızda yer alır. Çözüm Araştırma; marka, ürün ve hizmetlerinizin rekabet koşullarında kendinden söz ettirmesi ve tutunması ve müşterilerinizin daha yüksek sadakate sahip olmaları için size stratejik kararlarınızda rehberlik eder.